Friday, 30 March 2012

CÜLYAN KƏND  ORTA  MƏKTƏBİNİN  11 -Cİ  SİNİF  ŞAGİRDİ  ƏŞRƏFLİ  ŞAİQ  SAHİB  O  RESPUBLİKA  FƏNN  OLİMPİADASINDA  4-CÜ  YERİ  TUTUB!

No comments: