Wednesday, 12 August 2015

Təbrikler

Tələbə adı qazanmış bütün məzunları təbrik edir. smile duyğusu
Kim hansı ali məktəbə qəbul olubsa qey etsin.